Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Περιβαλλοντική Ανακύκλωση Ελλάδας Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων επιτυγχάνεται μέσω της διατήρησης του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των στελεχών μας με την παροχή των απαραιτήτων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτεί η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και η εφαρμογή του προτύπου ποιότητας.

Επιπρόσθετα η επιχείρηση δεσμεύεται στο να εξασφαλίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη επικοινωνία καθώς και να δίνει κίνητρα για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας του προσωπικού της.

Οι συχνές αναλύσεις και διακριβώσεις των οργάνων που λαμβάνουν μέρος στην παραγωγική διαδικασία εξασφαλίζουν πρόσθετη σιγουριά για την ποιότητα των προϊόντων μας. Συνοψίζοντας, κεντρική ιδέα της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

«KANENA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ»

 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας

Αναστάσιος Πρασσάς

Company facilities

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Certificate logo

WEEELABEX

Το πρότυπο WEEELABEX είναι το μοναδικό που εξειδικεύεται αποκλειστικά στους οργανισμούς που διαχειρίζονται Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Αποτελεί την κορυφαία πιστοποίηση με κύριο χαρακτηριστικό την τήρηση πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων.

Certificate logo

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, το οποίο διασφαλίζει την ομαλή εσωτερική λειτουργία μια επιχείρησης και την διαρκή επίτευξη ποιοτικών στόχων στα προϊόντα της.

Certificate logo

ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων. Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει την εταιρία να μειώσει την επίπτωση της στο περιβάλλον στο ελάχιστο δυνατό με ταυτόχρονη μείωση εξόδων.

Certificate logo

EMAS

Το πρότυπο EMAS βασίζεται σε κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνεται σε οργανισμούς με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως στόχο έχει τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.